Master One Thing

Master One ThingBlogg

16 februari 2021 Krister Kauppi

Kvinnor komplexare än män?

Kvinnor är mer komplexa och män är ganska simpla utifrån ett biologiskt perspektiv. En anledning till detta är kvinnors menscykel som påverkar saker som hormoner, fettförbränning, energi, muskelstyrka, återhämtning m.m. Lite förenklat för oss män som kanske har svårt att förstå detta så kan man likna det med dygnsrytmen. Denna rytm gör att vi fungerar bäst vakna på dagen och sovandes på natten. Lever man inte i samspel med sin dygnsrytm kommer man inte fungera optimalt och det kan även ha en rad olika negativa hälsoeffekter. Samma sak gäller när det kommer till menscykeln.

En tragisk sak är att den mesta forskningen inom områden som hälsa, nutrition, träning och läkemedel är gjord på män och kvinnor i klimakteriet. En anledning till detta är för att fertila kvinnor är komplexa på grund av biologiska processer som fluktuerar över en månadsperiod medan män och kvinnor i klimakteriet är lättare att forska på för de är mer statiska. Ett problem med detta är att slutsatser från forskningsstudier gjorda på statiska personer inte nödvändigtvis är direkt applicerbara på kvinnor med en fluktuerande biologi. Som tex vid dosering av läkemedel, rekommendationer kring hälso-, kost- och träningsupplägg m.m.

Därför förespråkar hormonexperter som Alisa Vitti att kvinnor bör försöka justera nivån på tex stresspåslag efter var de är i menscykeln. Detta eftersom kvinnor rent generellt är känsligare för stress än män och detta för att stresspåslag ökar risken för att menscykeln störs. Ur ett evolutionärt perspektiv är detta logiskt eftersom stresspåslag är en signal för fara eller kris och i sådana förhållanden är det ofta bättre att kroppen fokuserar på överlevnad än att föra sina gener vidare. Det som Alisa trycker på är att kvinnor tenderar att klara av mer stress under de två första veckorna i cykeln innan ägglossning samt mindre stress under de två sista veckorna. Tyvärr finns det inte någon forskning som direkt stödjer dessa påståenden idag men i framtiden kommer forskningen kunna ge bättre svar på om detta är korrekt eller inte.

19 januari 2021 Krister Kauppi

Fettförbränningszonen: 16 - 24 timmar

Jag tänkte lyfta fram en bra fråga som jag fick angående mitt förra inlägg kring att en fasta på runt 16 timmar stimulerar en mental boost.

FRÅGA: "Du skrev att efter 16 timmar så ökar fettförbränningen men är tanken då att man ska utöka fastan till 17-18 timmar istället? Om man börjar äta efter 16 timmar som jag gör idag, uteblir effekten då?"

SVAR: När det kommmer till fettförbränningen börjar den öka efter en fasta på 10 timmar och går sedan snabbt uppåt. Så vid 16 timmar kommer du att ha en relativt hög fettförbränningen. Här är ett citat från en forskningsartikel:

Glucose levels are elevated during and for several hours after the 6h period of food consumption and then remain low for the subsequent 16 h until food is consumed the next day. Ketones are elevated during the last 6–8 h of the 18 h fasting period.
Källa: PubMed

Det som händer efter att vi ätit en måltid är att blodsockret går upp, dvs "sockret" (glukosen) i maten hamnar i vårt blodomlopp. Sockret lagras sedan i våra sockerdepåer för att senare under dagen ge energi till våra olika aktiviteter. Om vi inte ätit på runt 10 timmar har våra sockerdepåer i levern blivit tömda vilket i sin tur drar igång fettförbränningen. Det är i detta läget som vår kropp börjar hämta allt mer energi från fettdepåerna. Fettbränningseffekten uteblir därför inte om vi fastar i 16 timmar. Vi är istället då inne i fettbränningszonen som i sin tur för med sig olika fina hälsofördelar.

12 januari 2021 Krister Kauppi

Få mentala superkrafter genom fasta

Det finns en riktigt fantastisk sak med periodisk fasta om den utökas till runt 16 timmar per dag och det är den mentala boost som man får. Den mentala skärpan, fokuset och minnet har en tendens att bli bättre. Under vardagen får man en jämnare och högre energi. Det är heller inte ovanligt att man också upplever en form av mild eufori. Anledningen till allt detta beror på att efter 16 timmar kommer fettförbränningen igång på ett bra sätt i kroppen vilket i sin tur fungerar som ett kraftfullt raketbränsle för hjärnan. Jag har snart i 5 år fastat nästan varje dag och genom det har jag erhållit denna fantastiska mentala superkraft. Min problemlösningskapacitet är blixtsnabb inom vissa områden. Det kan räcka att jag tittar på ett svårt problem i bara några sekunder för att jag snabbt både ska se de väsentliga detaljerna och helheten samtidigt. Sedan dyker plötsligt lösningen upp på ett överraskande sätt. Jag älskar verkligen det tillståndet. Förra året skrev jag en digital bok för hur även du kan erhålla en liknande superkraft samt många andra stora fördelar med fasta. Just nu är det också kampanjpris på boken.