Master One Thing

Master One ThingBlogg

16 februari 2021 Krister Kauppi

Kvinnor komplexare än män?

Kvinnor är mer komplexa och män är ganska simpla utifrån ett biologiskt perspektiv. En anledning till detta är kvinnors menscykel som påverkar saker som hormoner, fettförbränning, energi, muskelstyrka, återhämtning m.m. Lite förenklat för oss män som kanske har svårt att förstå detta så kan man likna det med dygnsrytmen. Denna rytm gör att vi fungerar bäst vakna på dagen och sovandes på natten. Lever man inte i samspel med sin dygnsrytm kommer man inte fungera optimalt och det kan även ha en rad olika negativa hälsoeffekter. Samma sak gäller när det kommer till menscykeln.

En tragisk sak är att den mesta forskningen inom områden som hälsa, nutrition, träning och läkemedel är gjord på män och kvinnor i klimakteriet. En anledning till detta är för att fertila kvinnor är komplexa på grund av biologiska processer som fluktuerar över en månadsperiod medan män och kvinnor i klimakteriet är lättare att forska på för de är mer statiska. Ett problem med detta är att slutsatser från forskningsstudier gjorda på statiska personer inte nödvändigtvis är direkt applicerbara på kvinnor med en fluktuerande biologi. Som tex vid dosering av läkemedel, rekommendationer kring hälso-, kost- och träningsupplägg m.m.

Därför förespråkar hormonexperter som Alisa Vitti att kvinnor bör försöka justera nivån på tex stresspåslag efter var de är i menscykeln. Detta eftersom kvinnor rent generellt är känsligare för stress än män och detta för att stresspåslag ökar risken för att menscykeln störs. Ur ett evolutionärt perspektiv är detta logiskt eftersom stresspåslag är en signal för fara eller kris och i sådana förhållanden är det ofta bättre att kroppen fokuserar på överlevnad än att föra sina gener vidare. Det som Alisa trycker på är att kvinnor tenderar att klara av mer stress under de två första veckorna i cykeln innan ägglossning samt mindre stress under de två sista veckorna. Tyvärr finns det inte någon forskning som direkt stödjer dessa påståenden idag men i framtiden kommer forskningen kunna ge bättre svar på om detta är korrekt eller inte.